עוז ואור מנסים להבין את היררכית הפריווילגיות.


לינקים:
״That's All, Folks"
Elon Musk's Tesla Roadster
הסגברה
סמכויות האקדמיה ללשון העברית
מה הסיפור של גבינת הקוטג׳
"White like me" - SNL